KHO HÀNG

thông tin liên hệ
-

Lê Trung Nguyên
Giám Đốc - 0903.317.646

Kho Hàng

MẶT THỚT GỖ CAO SU
MẶT THỚT GỖ CAO SU
DĂM BĂM
DĂM BĂM
PHÔI GỖ CAO SU
PHÔI GỖ CAO SU
VÁN GHÉP GỖ CAO SU ( Số lượng 10,000 m3)
VÁN GHÉP GỖ CAO SU ( Số lượng 10,000 m3)
VIÊN NÉN
VIÊN NÉN
PHÔI BÀO CHI TIẾT
PHÔI BÀO CHI TIẾT